• Topo-geodeetilised alusplaanid
  • Ehitusjärgsed kontrollmõõdistused
  • GPS ning tahhümeetrilised mahamärkimistööd
  • Hoonete mõõtmised ja mahuarvutustööd

Topo-geodeetilised alusplaanid:

Topo-geodeetilised alusplaanid on kõrgtehnoloogilised kaardid või plaanid, mis annavad ülevaate konkreetsest maa-alast või ehitusplatsist. Need plaanid sisaldavad detailset teavet maastiku kõrguse, kallakute, hoonete, teede, veekogude ja muude objektide kohta. 
Topo-geodeetiline alusplaan annab täpse ülevaate kavandatavast alast enne ehitustegevuse algust ja võimaldab paremini planeerida ning kujundada oma projekti vastavalt tegelikele mõõtmetele ja tingimustele.

 

Ehitusjärgsed kontrollmõõdistused:

Ehitusjärgsed kontrollmõõdistused on spetsiifilised mõõtmistööd, mis viiakse läbi ehitusprotsessi erinevatel etappidel. Need mõõdistused hõlmavad ehitatava struktuuri või rajatise mõõtmist vastavalt joonistele ja tehnilistele spetsifikatsioonidele, et tagada ehituse täpsus ja vastavus nõuetele. Ehitusjärgne kontrollmõõdistus tagab ehitustööde kvaliteedi ja vastavuse kavandatud plaanidele ning ennetab võimalikke vigu ja puudusi.

 

GPS ning tahhümeetrilised mahamärkimistööd:

GPS ja tahhümeetrilised mahamärkimistööd hõlmavad erinevaid mõõtmistehnikaid ja -vahendeid, mida kasutatakse objektide, piiride, marsruutide jms täpseks märgistamiseks ja mõõtmiseks. See võib hõlmata satelliitide abil tehtavaid mõõtmisi (GPS) ja optilist mõõtmist (tahhümeetrilised mõõtmised). GPS ja tahhümeetrilised mahamärkimistööd annavad täpset ja usaldusväärset teavet maa-alade või struktuuride asukohtade ja mõõtmete kohta, mis on oluline näiteks ehitusprojektide planeerimisel ja elluviimisel.

 

Hoonete mõõtmised ja mahuarvutustööd:

Hoonete mõõtmised ja mahuarvutustööd hõlmavad hoone struktuuri ja mõõtmete täpset mõõtmist ning selle põhjal mahu arvutamist. See võib hõlmata hoone pikkuse, laiuse, kõrguse, ruumide suuruste jms mõõtmist ning nende põhjal hoone kogumahu arvutamist. Hoonete mõõtmised ja mahuarvutustööd jagavad täpset ülevaadet hoone mõõtmetest ja mahust, mis on oluline näiteks ehitusprojektide planeerimisel, renoveerimisel või hindamisel.